Documentele necesare avizarii

1.            Cere tip (adeziune si eliberare a avizului)

2.            Copie CI

3.            Copii de pe diplomele de studii si anexele acestora

4.            Adeverinta medicala

5.            Copii de pe documentele care atesta absolvirea unor programe formative in specializari ale                          medicinei complementare

6.            Cazier judiciar

7.            CV

8.            2 poze tip buletin

9.            Examen psihologic

10.          Dovada achitarii taxelor avizarii